Föredrag & kurser

Foto: Olof Grind
Jag som berättare/föredragshållare
Med mina böcker som grund har jag hållit föredrag över hela Sverige sedan slutet av nittiotalet. Jag försöker mixa fakta, humor och allvar till en blandning med hög igenkänningsfaktor för mina åhörare. Min förhoppning är att lyssnaren skall lämna mitt föredrag med känslan av att ha fått ord på något som skavde, hindrade, och gå därifrån lite lättare till sinnet.
Föredragens längd kan varieras, men oftast 50 – 60 minuter plus diskussion.


foto: Arne Södermark
”Att hitta tillbaka till barnet man var en gång.”
Mitt skrivande har varit ett försök att förstå vad som har format mig som människa. I föredraget berättar jag om hur jag gick tillväga för att forska i min barndom, vilka upptäckter jag gjorde under skrivandets gång och hur skrivandet förändrade min inriktning i livet och min syn på mig själv. Det var när jag ställde mig på barnets sida, omfattade det med min förståelse, lyssnade på flickans genuina vilja, såg hennes förmågor…. det var då som jag kunde göra den stora livsförändringen…

Solveig Säffle 1 Solveig Säffle 2

Länk till Säffle biblioteks hemsida: klicka här om du vill läsa mer om att hitta tillbaka till det barn man en gång var.
Från idé till färdig bok. Ett föredrag om Hämmare och Hjälpare.
I det här föredraget berättar jag personligt om mitt skrivande, om vad som hämmat och vad som hjälpt mig fram till publicering. Min röda tråd är att förmedla vilken läkande kraft det kan finnas i skrivandet. Jag vill med föredraget inspirera andra att ge sig själva ett skapande utrymme.