Professionellt

Solveig har en fil.kand, från Uppsala universitet och utbildades vid Malmö lärarhögskola 1980 som gymnasielärare i språk (franska, spanska, tyska) 1980 men fortbildade sig genom åren och har undervisat under fem år i drama och scenisk gestaltning på gymnasiet.

Hon har även läst 40 poäng religion vid högskolan i Karlstad och undervisat i religionskunskap på gymnasienivå.

Solveig är författare, invald i Sveriges författarförbund 2001.

Under tre år på heltid turnerade Solveig med sina böcker Låtsasmorsa och Skolbränd och föreläste för psykiatrin, socialtjänsten, skolvärlden, adoptivföräldrar, fosterföräldrar, bibliotek, m flera grupper, men även för skrivarkurser.

Förutom ”Misstag och Dikeskörningar” (som spelades 2010- 2011) har Solveig skrivit sju nostalgishower och med musiker turnerat runt i Sverige – under tolv års tid – som berättare i dessa. Hennes dotter Cecilia Kyllinge är sångerska och skådespelare i ensemblen samt producent och scenograf för showerna.